Waar dan?

Brainwierde Weiwerd

De wierde Weiwerd ligt ten zuiden van het Chemie Park Delfzijl. De dorpswierde dateert uit omstreeks het begin van onze jaartelling en werd in 1961 officieel als archeologisch rijksmonument geregistreerd. Bij de ontwikkeling tot een kennisintensief bedrijvenpark vormen de cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt. Zo wordt de nog gave radiaal structuur volledig intact gehouden en zelfs geaccentueerd. Maar ook blijven bestaande bedrijfsgebouwen behouden en wordt bij nieuwe bebouwing rekening gehouden met de archeologische waarde van de wierde. Op Brainwierde Weiwerd wordt zo een kansrijk cluster gecreëerd. Een inspirerende plek waar vraagstukken uit de omliggende industrie en de kennis van innovatieve bedrijven bij elkaar komen. En waar technologie en samenwerking op een bijzondere manier in het landschap worden verweven.

kaart_brainwierde-weiwerd-delfzijl-2017


ANNELOES NOORDHOFF
Bedrijventerrein Weiwerd
E-mail: a.noordhoff@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 (0)6 11 21 27 03