BEDRIJVENTERREIN WEIWERD
Kennis-synergie op historische gronden

Nieuws

De wierde Weiwerd ligt ten zuiden van het Chemie Park Delfzijl. De dorpswierde dateert uit omstreeks het begin van onze jaartelling en werd in 1961 officieel als archeologisch rijksmonument geregistreerd. Op Bedrijventerrein Weiwerd wordt een kansrijk cluster gecreëerd. Een inspirerende plek waar vraagstukken uit de omliggende industrie en de kennis van innovatieve bedrijven bij elkaar komen. En waar technologie en samenwerking op een bijzondere manier in het landschap worden verweven.

CREËER
HIER
TOEKOMST
Kennis+
Klanten=
Kansen!

pijl-brainwierde

Bedrijventerrein Weiwerd

Het voormalige wierdedorp Weiwerd wordt omgevormd tot een kennisintensief bedrijvenpark: Bedrijventerrein Weiwerd. Het is een aansprekend voorbeeld van een passende herstemming van een archeologisch monument. Een toonbeeld van industriële innovatie.

Bij de ontwikkeling tot een kennisintensief bedrijvenpark vormen de cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt. Zo wordt de nog gave radiaal structuur volledig intact gehouden en zelfs geaccentueerd. Maar ook blijven bestaande bedrijfsgebouwen behouden en wordt bij nieuwe bebouwing rekening gehouden met de archeologische waarde van de wierde.

Bedrijventerrein Weiwerd beschikt over 23 unieke kavels en vier bestaande gebouwen, elk met een eigen historie en identiteit. Voor iedere kavel is een kavelpaspoort samengesteld. Het kavelpaspoort geeft in bouwtechnische zin de eigenschappen en randvoorwaarden van een specifieke kavel aan.

Kavelpaspoorten Bedrijventerrein Weiwerd

brainwierde-kaartje

CREËER HIER TOEKOMST


ANNELOES NOORDHOFF

Bedrijventerrein Weiwerd
E-mail: a.noordhoff@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 (0)6 11 21 27 03

BRAINWIERDE WEIWERD

Kennis
Klanten
Kansen

brainwierde-weiwerd-brochure-2017